top of page
TERAPIA (3).jpg

TERÀPIA DOMICILIÀRIA

Les patologies mentals afecten totes o gairebé totes les àrees de la vida de la persona que les pateix. A vegades aquesta afectació és tan notòria que resulta molt difícil realitzar qualsevol activitat quotidiana i fins i tot acudir a teràpia. És per això que oferim desplaçaments del terapeuta a l’entorn real del pacient, per tal d’ajudar-lo de forma present, directa i immediata en aquelles dificultats que presenti. D’altra banda hi ha patologies, com les fòbies, en les que la teràpia requereix que el pacient s’exposi a les situacions temudes. En aquests casos, un psicòleg de l’equip acompanya al pacient als ambients on el pacient presenta dificultats, per tal d’augmentar l’efectivitat de la teràpia.
També oferim aquest servei a nens i adolescents: Creus que li costa relacionar-se amb la resta de companys? Li costa pujar a l'autobús, anar a algun lloc o fer alguna activitat? L'equip del CSM estem aquí per resoldre-ho acompanyant al nen o adolescent a cada situació problemàtica per a ell.

bottom of page