CURSOS (GRUPS DE TREBALL)

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

No t’ha passat mai allò de qüestionar-te “on son les claus”, “què vaig menjar ahir?,” “sé que demà tinc alguna cosa però ara no recordo què” o, fins i tot, de no saber quin dia és avui o en quin any estem?


Aquests oblits als quals podem no donar cap mena d’importància tenen a veure amb el funcionament cognitiu, que es defineix com aquells processos mentals que ens permeten rebre, emmagatzemar i processar tota la informació que ens arriba des del nostre entorn. Si no entrenem aquestes capacitats o no les usem de manera continuada es van rovellant i anem prenent una posició passiva, afirmant, per exemple, que són coses de l’edat o que no podem fer res per solucionar-ho.

Així, doncs, et proposem entrenar el cervell a través de tallers i exercicis estructurats, tractant en cada sessió una d’aquestes capacitats cognitives d’una manera dinàmica i divertida.


Quan parlem d’estimulació cognitiva ens referim a aquell conjunt d’estratègies que s’adrecen a mantenir o millorar el funcionament cognitiu, el qual resulta bàsic i imprescindible per a l’ésser humà, ja que a través seu podem percebre, comprendre, pensar, aprendre, recordar, raonar, identificar, interactuar amb els altres, etc.


Què treballarem?

Atenció, memòria, funcions executives, llenguatge, percepció, lectoescriptura, orientació, gnòsis, pràxies y habilitats visoespacials.


Es realitzaran 10 sessions de 2 hores de duració cadascuna

Horari: dilluns de 16.30 a 18.30

COM PUC RELACIONAR-ME MILLOR

Et costa fer amics? Creus que hi ha quelcom que et dificulta les relacions? Et costa dir que no? Creus que la teva manera d'expressar el que vols no és efectiva? Et costa ficar-te a la pell dels altres o expressar els teus sentiments?


En ocasions pensem que el fracàs en les nostres relacions personals es deu a les nostres característiques personals, però la majoria de vegades el problema és que ens falten els recursos adequats per fer front de manera satisfactòria a moltes situacions socials.


En aquest taller aprendrem de forma dinàmica diferents habilitats de comunicació i de relació que ens permetran interactuar d'una manera més efectiva. Ho treballarem a partir de role-playing i exercicis pràctics, i també anirem per la ciutat amb l’objectiu de posar en pràctica de manera realista tot allò que estarem aprenent.


T'atreveixes a endinsar-te en aquest procés de transformació personal?


Què treballarem?

Autoestima, assertivitat, empatia, estils de resposta, la comunicació (verbal i no verbal), saber escoltar, capacitat de dir que no, de demanar favors i fer peticions, expressar sentiments positius i negatius, iniciar, continuar i acabar converses, disculpar-se o admetre errors, etc.


Es realitzaran 10 sessions de 2 hores de duració cadascuna

Horari: dimecres de 17.00 a 19.00

MINDFULNESS (CONSCIÈNCIA PLENA DEL MOMENT PRESENT, PER REDUÏR L’ANSIETAT I MILLORAR EL BENESTAR)

CRÉIXER EN FAMÍLIA

Es pot aprendre a ser pares? Existeix un manual aplicable a qualsevol context, família o situació? Es poden trobar solucions quan pensem que està tot perdut amb els nostres fills? Saps què li passa el teu fill? Creus que et falten recursos per cobrir les seves necessitats segons l'edat i el moment evolutiu en què es troba? Et sobrepassa la càrrega familiar?


Sabem que fer de pare no és fàcil, i encara menys en la societat en què ens trobem, però amb els recursos adequats us ajudarem a fer front d'una manera flexible i adaptada la complicada tasca de ser pares.


El grup serà un espai d’intercanvi d’experiències i de relació entre pares, mares i professionals. Un espai per compartir dubtes, inquietuds, angoixes, desigs, èxits… amb la finalitat d’adquirir un coneixement més ampli de l'etapa evolutiva en què es troba el vostre fill, diferents estratègies per fer front a les necessitats de cada etapa, conèixer en quin moment esteu vosaltres com a pares i cap on voleu anar. També servirà per conèixer i integrar models de criança i educació diferents als propis, que facilitin el desenvolupament d’un rol parental positiu.


Què treballarem?

Habilitats socials, identificació i control d'emocions, resolució de conflictes, negociació, posada de límits i normes, organització familiar, autoestima i assertivitat, les etapes evolutives i les diferents necessitats de cada una d'elles, atenció, afecte i reconeixement, empatia, autoregulació i expressió de sentiments.


Es realitzaran 10 sessions de 2 hores de duració cadascuna.

Horari: divendres de 17.00 a 19.00 o de 18.00 a 20.00

L’ESCOLA DELS SENTIMENTS (GRUP DE TREBALL PER A INFANTS)

CSM Terres de Lleida - Gran Passeig de Ronda, 152

25008 Lleida

  • Instagram